In 1989 is kinderdagverblijf Piggelmee ontstaan uit een particulier initiatief van twee vrouwen. In 2001 is de helft overgegaan naar Annemie Geurts, in 2005 de andere helft naar Annemiek Wilhelm. Sinds juli 2016 is Annemiek de enige eigenaar.
De visie om kleinschalige kinderopvang te bieden waar in alle beslissingen het belang van het kind centraal staat is onveranderd gebleven. 

Het grote huisgezin

Binnen ons kinderdagverblijf hebben we twee groepen van maximaal 13 kinderen, variërend in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kleinschaligheid ervaren we als uitgangspunt én als heel belangrijk: 'het grote huisgezin'. Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind en het gezin om het kind heen, staan centraal. KDV Piggelmee wil door het verlengstuk van thuis te zijn kinderen een veilige basis bieden om zich met veel plezier zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.