Kinderdagverblijf Piggelmee heeft een hecht, enthousiast team van tien pedagogisch medewerksters en twee vaste invalsters. Annemiek (eigenaar) verzorgt alle organisatorische taken en werkt daarnaast ook twee dagdelen op een groep.

We werken in blokken van vijf uur. Tussen de middag vindt er een wisseling plaats. Kinderdagverblijf Piggelmee heeft altijd op deze manier gewerkt. De voordelen zijn dat er altijd twee pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig zijn, er geen pauzes opgevuld worden wat onrust geeft voor de kinderen en dat de leiding altijd fris en energiek is. 

Kleinschalig en vertrouwd

Door de kleinschaligheid en de contacten die de twee groepen ook met elkaar hebben, kennen de pedagogisch medewerkers alle kinderen. Dit geeft een grote vertrouwdheid.
De pedagogisch medewerksters (en directie!) zijn doorgaans wat ouder met veel (levens)ervaring.