Uw kind heeft binnen ons team een eigen mentor.

Dit is een van de pedagogisch medewerksters bij wie uw kind in de groep zit. Zij volgt het welbevinden en de ontwikkeling, maakt  jaarlijks observatieverslagen en voert het oudergesprek.
Het is altijd mogelijk om met haar te overleggen wanneer u vragen heeft.